Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

dawnodawnotemu
15:14
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaK8 K8
dawnodawnotemu
15:13
9353 1e51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaK8 K8
dawnodawnotemu
15:13
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaK8 K8
dawnodawnotemu
15:12
7803 e75e
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaK8 K8
dawnodawnotemu
15:11
9136 9409
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaakrew akrew
dawnodawnotemu
15:11
1558 4e14
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors viaakrew akrew
dawnodawnotemu
15:11
Reposted fromjasminum jasminum viaK8 K8
dawnodawnotemu
15:11
0244 f77a
dawnodawnotemu
15:04
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
— The Sound of Silence
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialaluna laluna
dawnodawnotemu
15:04
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
dawnodawnotemu
15:04
1155 0690
dawnodawnotemu
14:53
dawnodawnotemu
14:53
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
14:48
Czasami nadmierna wyobraźnia staje się prawdziwym przekleństwem.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna

February 23 2017

dawnodawnotemu
13:55
Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
13:55
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
13:16
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
09:58
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
09:57
I love late night conversations, late night drives, late night snacks, late night showers, everything’s better at night.
— Unknown

February 22 2017

dawnodawnotemu
23:14
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl