Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

dawnodawnotemu
16:33
5455 e3e9
dawnodawnotemu
16:32
9618 fc79
Reposted fromhimym himym viajasminnie jasminnie
dawnodawnotemu
16:32
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viajasminnie jasminnie
dawnodawnotemu
06:21
Nasza cywilizacja dzisiaj, stała się taką cywilizacją, która raczej godzi się z brakiem sensu, niż która by szukała tego sensu.
— Krzysztof Zanussi.
Reposted frombaldur baldur vialkd lkd
dawnodawnotemu
05:55
8318 5c3d
Reposted fromwszystkoojednoo wszystkoojednoo vialkd lkd
05:55
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf vialkd lkd
05:54
8330 e715 500
Reposted fromnativetotheland nativetotheland vialkd lkd
dawnodawnotemu
05:54
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk vialkd lkd
dawnodawnotemu
05:53
7044 879d 500
By Lindsey Kustusch
Reposted fromacherontia acherontia vialkd lkd
05:53
3452 628d 500

justbmarks:

One of the most interesting abandoned places - Church in St. Etienne, France

via reddit

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma vialkd lkd
dawnodawnotemu
05:52
4474 0a32
Reposted fromniefajna niefajna vialkd lkd
dawnodawnotemu
05:52
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty vialkd lkd

July 19 2017

21:29
1668 0c3c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastarryeyed starryeyed
dawnodawnotemu
21:28

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

dawnodawnotemu
21:28
2411 f431 500
dawnodawnotemu
21:23
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
dawnodawnotemu
21:23
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
dawnodawnotemu
21:08
2621 e4a6
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialaluna laluna
dawnodawnotemu
21:08
2471 efcd 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialaluna laluna
dawnodawnotemu
20:26

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl