Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

dawnodawnotemu
15:58

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

January 04 2018

dawnodawnotemu
09:46

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

kiedy twoi przyjaciele przedstawili cie komus kogo nie znasz i wyszli z pokoju
dawnodawnotemu
09:00
8957 54df 500
Noc jak każda inna...
Reposted fromissul issul viapersona-non-grata persona-non-grata
dawnodawnotemu
08:59
7956 0ed8 500
Reposted frommeem meem viapersona-non-grata persona-non-grata

January 03 2018

dawnodawnotemu
21:29
7231 5270
dawnodawnotemu
21:29
1561 7456
Reposted fromnoticeable noticeable viayourhabit yourhabit
dawnodawnotemu
19:21
4812 b316
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
19:21
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
19:20
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
19:19
7814 499d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
19:18
0159 79e1
Reposted fromsavatage savatage viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
19:18
dawnodawnotemu
19:18
19:17
9818 df36 500
Reposted fromdivi divi viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
19:17
dawnodawnotemu
19:17
1598 e9fa
19:16
7239 c3bd
Reposted fromsavatage savatage viamadadream madadream
dawnodawnotemu
19:16
dawnodawnotemu
19:16
dawnodawnotemu
19:16
3557 4090
Reposted fromwinter-mood winter-mood viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl