Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

21:26
1575 04d3
Reposted fromtripping-over-stars tripping-over-stars viaoll oll
dawnodawnotemu
21:26
dawnodawnotemu
21:25
4801 4bd9 500
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
dawnodawnotemu
21:24
dawnodawnotemu
21:23
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
dawnodawnotemu
21:23
9273 47d2
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viatwice twice
20:55
7390 61d1
dawnodawnotemu
20:48
7623 72f5 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viathenatuss thenatuss
dawnodawnotemu
20:48
Reposted fromlaluna laluna viathenatuss thenatuss
dawnodawnotemu
20:35
...co sądzi o dzisiejszych mężczyznach, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała: zamiast rozłożyć nogi, rozkładam ręce.
— Brud.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaxluminescencex xluminescencex
dawnodawnotemu
17:21
1746 48a8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
dawnodawnotemu
17:19
1899 aae8
Reposted fromrol rol viaoll oll
dawnodawnotemu
17:18
Zbyt długie milczenie sprawia, że w człowieku coś się psuje - jak stojąca woda.
— August Strindberg – Sonata Widm
Reposted fromnyaako nyaako viasmaller smaller
dawnodawnotemu
17:18
Czasami czuję się strasznie samotny, ale zasadniczo mam się dobrze.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmaller smaller

December 01 2016

dawnodawnotemu
22:23
A w Nowym Roku? Chcę po prostu czuć się milion razy lepsza.
— znalezionelisty
Reposted from17november 17november vialaluna laluna
dawnodawnotemu
22:18
1314 54f0
Reposted fromkosmata kosmata viakeeplooking keeplooking
dawnodawnotemu
22:17
dawnodawnotemu
22:16
dawnodawnotemu
22:16
dawnodawnotemu
22:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl